บริการของเรา

ห้องชั้นหนึ่ง

แนะนำสำหรับผู้โดยสารจำนวน 2 ท่านต่อห้อง มีจำนวนทั้งหมด 8 ห้อง ประกอบด้วยเตียงคู่ ทีวี และอ่างล้างหน้า Suggest for 2 people, there are 8 rooms on board. This room type has twin bed, TV and washbasin. *Room equipment is subject to change