บริการของเรา

รถจักรยานยนต์ (เกินกว่า 400 ซีซี)

ขนาด (เมตร) 2.50 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 0.50 ตัน/tons