บริการของเรา

รถจักรยานยนต์ (ไม่เกิน 400 ซีซี)

ขนาด (เมตร) 2 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 0.30 ตัน/tons