ทำการรู้จักเรา

ทำการรู้จักเรา

เส้นทางการเดินทางข้ามทะเลสายใหม่เป็นการเติมเต็มช่องว่างการขนส่งและการเดินทาง ทางทะเลที่กำลังเติบโต โดยการเชื่อมภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออกและชายฝั่งทะเลภาคใต้ ตามแนวอ่าวไทย ตามโครงการของรัฐบาล ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเพื่อบรรลุเป้าหมายการบรรทุกและการทำกำไรโดยการเลือกเส้นทางและเมืองหลักที่มีความต้องการการขนส่งและยังไม่ได้รับการตอบสนอง และเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการบริการและความเป็นมืออาชีพของ ROPAX ทั้งในภูมิภาคตลาดเป้าหมายและอื่น ๆ