บริการของเรา

รถจักรยานยนต์

ขนาด (เมตร) 2 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 0.30 ตัน/tons

รถยนต์ 4 ล้อ

ขนาด (เมตร) 5.50 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.50 ตัน/tons