บริการของเรา

รถจักรยานยนต์ (ไม่เกิน 400 ซีซี)

ขนาด (เมตร) 2 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 0.30 ตัน/tons

รถจักรยานยนต์ (เกินกว่า 400 ซีซี)

ขนาด (เมตร) 2.50 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 0.50 ตัน/tons

รถยนต์ 4 ล้อ

ขนาด (เมตร) 5.50 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.50 ตัน/tons

เทรลเลอร์เรือ / เจ็ทสกี / มอเตอร์ไซค์

ขนาด (เมตร) 5 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.5 ตัน/tons